Eibachveren.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Alle gegevens die door Eibachveren.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Eibachveren.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.